19-8-2019
Български English

Мисията на дома

ДДМУИ “СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” с.Видраре е социално заведение, предоставящо социални услуги извън обичайната домашна среда. В дома целогодишно се отглеждат и възпитават 95 деца от 3 до 18 годишна възраст, като за тях институцията е крайна мярка за закрила. Наша мисия е да работим за реинтегриране на децата в домашна среда и за изграждане на защитено жилище за младежите над 18 годишна възраст

Дом за Деца и Младежи с Умствена Изостаналост 'св. Пантелеймон', с. Видраре, България