19-8-2019
Български English

Защитено жилище

Проект за изграждане на защитено жилище

Изграждане на защитено жилище за настанените в дома младежи над 18 години. Този проект ще бъде финансиран от гръцкия план за развитие на Балканите, но в рамките до 50 000 евро. Тези средства, обаче, са недостатъчни за финансиране на целия проект. За това търсим още спонсори за финализиране на проекта.

Дом за Деца и Младежи с Умствена Изостаналост 'св. Пантелеймон', с. Видраре, България