16-9-2019
Български English

Нашият екип

Психолог;
Възпитатели;
Възпитател - логопед;
Трудотерапевти;
Рехабилитатор;
Социален работник;
Медицински сестри;
Санитари – детегледачи;

Дом за Деца и Младежи с Умствена Изостаналост 'св. Пантелеймон', с. Видраре, България