16-9-2019
Български English

Материална база

- Занимални за индивидуална и групова работа;
- Помещения за сън и отдих, с лично пространство;
- Трапезария;
- Кабинет за лечебна физкултура;
- Мултисензорна зала;
- Кабинети за индивидуална работа с логопед, социален работник, психолог и трудотерапевт;
- Медицински кабинет;
- Зелени площи, площадки за игра, оранжерия и стопански сгради.

Дом за Деца и Младежи с Умствена Изостаналост 'св. Пантелеймон', с. Видраре, България