19-8-2019
Български English

Нашите принципи

Принципите, които следва целия екип са:

- Да се отнасяме с разбиране, обич и търпение.
- Да съчетаваме милосърдие с разумна взискателност с приоритет висшите интереси на детето.
- Да разбираме и уважаваме личността на всеки.
- Да стимулираме разбирането, че всеки е потребен и значим в живота ни.
- Да се докоснем до детската душевност и да се отворим за общуване с обратна връзка.

Ние вярваме в:

- Работа в екип;
- Работа с разбиране, любов и внимание;
- Неограничените възможности на детето;
- Добрата среда за работа с деца;
- Добрите практики в България и другите страни;
- Работата по проекти за подобрявани качеството на грижа, условията на живот и работата с децата и техните родители.

Дом за Деца и Младежи с Умствена Изостаналост 'св. Пантелеймон', с. Видраре, България