16-9-2019
Български English

Стани спонсор

Банкова сметка за дарения ДДМУИ "Св. Пантелеймон", с. Видраре:

Община Правец
IBAN: BG83BUIB98888492874500
BIC: BUIBBGSF
Код на плащане: 445100
Си Банкс АД - гр. Правец

Получател : ДДМУИ "Св. Пантелеймон", с. Видраре,общ. Правец

Дом за Деца и Младежи с Умствена Изостаналост 'св. Пантелеймон', с. Видраре, България