16-9-2019
Български English

Възпитаници

- Деца със забавено интелектуално развитие, физически и ментални увреждания, заболявания на централната нервна система и множествени увреждания.
- Родители, близки и роднини, осиновителни и приемни семейства.
- Държавни, общински и неправителствени организации, физически и юридически лица имащи отношение към закрилата, грижата и повишаване благосъстоянието на децата.

Дом за Деца и Младежи с Умствена Изостаналост 'св. Пантелеймон', с. Видраре, България