16-9-2019
Български English

Контакти

ДОМ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ “СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН”

с. Видраре 2166,
община Правец,
обл. Софийска

тел. 07139 3024
факс 07139 2152

e-mail:evg_dimitrov@abv.bg

Дом за Деца и Младежи с Умствена Изостаналост 'св. Пантелеймон', с. Видраре, България